Wprowadzone przez admin

Od 1 stycznia 2020 roku więcej „dużych” Wspólnot Mieszkaniowych – nowelizacja ustawy o własności lokali

Wraz z nowym rokiem – 2020 zmianie ulegają 3 przepisy ustawy o własności lokali mianowicie artykuły 19, 20 oraz 26. Nowelizacja, choć drobna, znacznie zmienia sytuację części Wspólnot Mieszkaniowych. Zgodnie z art. 19 ustawy o własności lokali po nowelizacji: „jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż […]

Czy Wspólnota Mieszkaniowa posiada księgę wieczystą

Każda Wspólnota Mieszkaniowa posiada swoją księgę wieczystą, odrębną od ksiąg wieczystych dla poszczególnych lokali wyodrębnionych, czyli przykładowo Twojego lokalu. Jest to wspólna księga wieczysta zarówno dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, jak również dla nieruchomości gruntowej tj. terenu na którym ten budynek stoi. Co zawiera księga wieczysta Wspólnoty Mieszkaniowej? Jak każda księga wieczysta, również księga wieczysta Wspólnoty […]